Samenwerking

 

jongen met voetbal

ONLINE INSCHRIJVEN
Bent u nog niet
bekend bij ons?
U kunt zich hier
online inschrijven!

Klik hier >>


ONLINE AFSPRAAK
Bent u al bekend
bij ons? Dan kunt
u hier online een
afspraak maken!

Klik hier >>

Samenwerking

De verschillende disciplines binnen het kindervoetenteam weten veel van elkaars expertise. Hierdoor kunnen zij gericht doorverwijzen en een op maat gemaakt en adequaat behandeltraject opstellen.

Ook kent het team haar beperkingen. Als er twijfel is aan haar kennis en/of kunde zullen de individuele behandelaars expertise van buiten het kindervoeten team in te roepen.

Samenwerking in de zorg heeft tot doel effectief en adequaat een zo optimaal mogelijk zorg voor het kind te kunnen bieden. Daarom is het voor het Kindervoetenteam Haaglanden van groot belang samen te werken met huisartsen, medisch specialisten en aanverwante (para)medische beroepsgroepen.

U kunt dan denken aan orthopedische schoenmakers, orthopedisch chirurgen en sportartsen. Maar ook doorverwijzingen aan (kinder-)fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, (kinder-)ergotherapeuten, psychologen en orthopedagogen vinden veelvuldig plaats.
Het is erg belangrijk dat de diagnostiek goed is en er een goed behandeltraject wordt opgesteld. Dit behandeltraject hoeft niet per se binnen het kindervoetenteam plaats te vinden, maar kan ook elders worden uitgevoerd. Dit kan minder impact hebben op het kind als het in zijn eigen (vertrouwde) omgeving kan plaatsvinden, bijvoorbeeld bij de kinderfysiotherapeut op school of in de buurt. Daarnaast kan het logistiek beter uitkomen voor de ouders.