Missie en Visie

 

meisje-op-een-been

ONLINE INSCHRIJVEN
Bent u nog niet
bekend bij ons?
U kunt zich hier
online inschrijven!

Klik hier >>


ONLINE AFSPRAAK
Bent u al bekend
bij ons? Dan kunt
u hier online een
afspraak maken!

Klik hier >>

Missie

Het Kindervoetenteam Haaglanden beoogt kinderen met een dreigend of bestaand participatie probleem door een voet- en/of loopprobleem te ondersteunen bij het vinden dan wel uitoefenen van de door hem gewenste rol in de samenleving.
Dit wil het team doen door een multidisciplinaire samenwerking van alle benodigde experts betreffende de kindervoet-en loopproblemen.

Visie

Bij het opstellen van een visie heeft het team haar ambities uitgesproken.
Hierbij is het gewenste toekomstbeeld geschetst zonder zich ergens door af te laten remmen.

Toegankelijkheid

De multidisciplinaire zorgverlening is goed toegankelijk: kinderen worden snel geholpen.

Expertisecentrum

Het samenwerkingsverband heeft voldoende kennis in huis om de meeste gepresenteerde hulpvragen te beantwoorden. Vanuit het samenwerkingsverband kan scholing op termijn van kindervoet-en loopproblemen gerealiseerd worden, voor bijvoorbeeld kinderartsen, kinderfysiotherapeuten, consultatiebureau-artsen of jeugdartsen.

Kindgerichtheid

De bezoekende kinderen voelen zich er op hun gemak.

Optimale afstemming disciplines

Binnen het samenwerkingsverband weten alle behandelaars op ieder tijdstip van elkaar wat ze binnen de zorgverlening voor een individuele patiënt doen. Die informatie helpt bij het verwezenlijken van een goede afstemming van de zorgactiviteiten van de verschillende behandelaars. Hierdoor kunnen de kinderen optimaal geholpen worden.

Regionale erkenning

Het samenwerkingsverband geniet bekendheid in de regio Haaglanden. Veel huisartsen, kinderartsen, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen, (kinder-) orthopedisch chirurgen, revalidatieartsen en paramedici in deze regio weten dat het samenwerkingsverband bestaat. Zij weten ook welke specifieke expertise in het samenwerkingsverband beschikbaar is.

Voorbeeldfunctie

De effectiviteit van het zorgmodel is aangetoond. Het model van het samenwerkingsverband heeft een zodanige kwaliteit dat het anderen in Nederland inspireert om het als blauwdruk voor de ontwikkeling van een overeenkomende dienstverlening te gebruiken.